اين باشگاه جهت ارائه سرويس هاي رفاهي به کارکنان در سال 1375 افتتاح گرديد ودر محيطي سبز ، دلپذير وآرام در حال ارائه خدماتي از قبيل سرو غذا با تعيين وقت قبلي ، پذيرش وارائه خدمات جهت کليه مراسم به مناسبت هاي مختلف ، همايش ها ونشست هاي اداري مي باشد .اين باشگاه در حال حاضر داراي دو سالن به ظرفيت هاي120-350 نفر بوده ودر فضاي سبز خويش پذيراي 500 نفر مي باشد . اين مجموعه همچنين داراي کافي شاپ ومحيطي امن براي بازي کودکان مي باشد .

 

 

نشانی:

تهران، مجدیه شمالی، خیابان استاد حسن بنا، تپه شمس آباد، کوچه فرزاد

تلفن :  22974667ـ021                نمابر :  22974668ـ 021

ارسال پیام جهت تماس و رزو مراکز