مجتمع رفاهي خزرشهر  با هدف توسعه ارائه خدمات رفاهي به همکاران سازمان تامين اجتماعي ، فعاليت خود را آغاز نمود و استقبال ميهمانان از اين مکان توريستي ،تفريحي مسئولين رامشتاق نمود تا در ارتباط با گسترش اين مجموعه فعاليت بيشتري را نموده تا همکاران سازمان بتوانند از زيباييهاي اين منطقه بهرمند گرديده و با روحيه اي مضاعف در واحد هاي مربوطه مشغول خدمتگزاري به مردم باشند

نشانی: بابلسر ، شهرک خزرشهر جنوبی ، نبش کوچه نرگس 12

تلفن :  35283362ـ011          

نمابر :  35283362ـ 011

ارسال پیام جهت تماس و رزو مراکز