شهر مقدس قم وآستانه مقدسه حضرت معصومه (س) مکاني براي خلوت دل با حضرت دوست وکاهش آلام وپر کشيدن مرغ دل به سوي عالم روحانيت است . با  توجه به جاذبه های مذهبی شهر قم و جاذبه های توریستی شهر های همجوار از جمله کاشان ، مجتمع رفاهی قم با هدف ارائه خدمات اقامتی به میهمانان در این شهر احداث شده است . در حال حاضر این مجتمع در مرکز شهر قم در حال ارائه خدمات به زائران و مجاوران بارگاه مقدسه حضرت معصومه (س) است .

                                    

                

نشاني : قم ـ خيابان لواساني ، مقابل پل شهيد رجايي ، جنب اداره کل تاُمين اجتماعي قم

تلفن :      7722094 ـ 0253  

  نمابر:        7722064 ـ 0253

ارسال پیام جهت تماس و رزو مراکز